Externí personalistika

Potřebujete nové zaměstnance a nemáte ve firmě vlastního Personalistu? Neváhejte a obraťte se na mne. Stačí vyplnit formulář s požadovanou pozicí a o všechno se již postarám. Platíte jen za odvedenou práci, bez háčků a provizí. Oslovíme uchazeče, vypíšeme inzeráty na pracovní místo, vyselektujeme vhodné kandidáty a uděláme 1.kolo výběrového řízení. Vhodné kandidáty pak předložíme určené kontaktní osobě pro sjednání pohovoru.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:

personalistika@obchodni-etiketa.cz

 

GDPR - ochrana osobních údajů

Mgr. Veronika Chmelová

Vavrečkova 5262

Zlín, 760 01

IČ: 74980319

www.obchodni-etiketa.cz

info@obchodni-etiketa.cz

personalistika@obchodni-etiketa.cz

+420 778 409 878

Mgr. Veronika Chmelová jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Zpracovává osobní údaje a další informace týkající se klientů, žáků a dalších subjektů jako jsou uchazeči o místo našich klientů. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených Správci osobních údajů zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. 

Správce osobních údajů respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Správce osobních údajů zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Správce osobních údajů, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Správce osobních údajů pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Správce osobních údajů, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Správce osobních údajů je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– na omezení zpracování osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– na přenositelnost údajů.

Partneři

obchodni-etiketa.cz

Kontaktujte nás

BUSINESS ETIQUETTE

Mgr. Veronika Chmelová

Vavrečkova 4262

760 01 Zlín

Informujte se

E: info@obchodni-etiketa.cz

T: 778 409 878