Školení obchodní etikety

obchodní etiketa

Komplexní školení věnující se všem důležitým oblastem obchodní etikety, které by člověk pohybující se v obchodu měl znát. Naučíme Vás, jak udělat ten nejlepší dojem, správně vystupovat na obchodních jednáních, obchodních událostech, jak dbát o svou image, předcházet nepříjemným faux pas i jak se chovat ke svým zahraničním partnerům. Vyzkoušíme Vaše znalosti a napravíme nedostatky, které často bývají zásadním problémem vašeho profesního života. Součástí školení obchodní etikety je také mezinárodní obchodní etiketa a kulturní odlišnosti v obchodním styku. Podíváme se na to, jak se liší obchodní jednání v zahraničí od našeho. Každá země má svůj styl a své způsoby, některé jsou podobné, jiné extrémně odlišné. Toto obsáhlé školení obchodní etikety by vás mělo připravit na možná úskalí, jež hrozí v oblasti komunikace, vyjednávání, chování i samotných zvycích, pokud jednáte nebo budete jednat se zahraničím. Školení je založeno na výkladu, praktických ukázkách, modelových situacích, cvičení a dotazech.

Naučíte se:

 • udělat ten nejlepší dojem
 • za všech okolností se chovat a vystupovat jako profesionál
 • dobře reprezentovat sebe i svou firmu, dělat čest svému zaměstnavateli
 • předcházet faux pas a poradit si v obtížnějších situacích, a to i mimo firmu
 • co dělat, když už k nějakému faux pas dojde, ať už u Vás, tak i ostatních
 • kde děláte chyby a jak je co nejrychleji odstranit
 • že získat a udržet klienta či obchodního partnera mnohdy nestojí skoro nic
 • získat potřebnou jistotu vystupování potřebnou pro profesionální vystupování

 Témata školení obchodní etikety:

 • Představování, užívání vizitek, telefonování
 • Obchodní jednání ve firmě i mimo ní
 • Obchodní události a dary obchodním partnerům
 • Služební cesty do zahraničí, organizace zahraniční cesty
 • Profesionální vzhled a vystupování
 • Jednání s tlumočníkem
 • Mezinárodní obchodní etiketa

Délka: 7 hodin

Termín: dle domluvy

Kde: Školení probíhá dle přání klienta v našich smluvních konferenčních sálech a učebnách po celé České republice. V těchto prostorách je zajištěno i občerstvení, v případě celodenního školení také oběd v tamějších restauracích. Školení může také probíhat přímo v sídle firmy, podmínkou je ovšem plně funkční multimediální zařízení v zasedací či konferenční místnosti. O občerstvení zaměstnanců se v tomto případě stará objednatel.

Cena: 3.500,-Kč/osobu/den

obchodni-etiketa.cz

Kontaktujte nás

BUSINESS ETIQUETTE

Mgr. Veronika Chmelová

Vavrečkova 4262

760 01 Zlín

Informujte se

E: info@obchodni-etiketa.cz

T: 778 409 878